Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация е публикуван за обществено обсъждане

В порталa за обществени консултации е публикуван проект на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация. Всеки заинтересован може да се включи в обсъжданията на текстовете му от 29.06.2016 до 13.07.2016, при условията определени в портала.[1]  Можете да го намерите тук. Приемането на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация… Read more »

Някои въпроси относно използване на триизмерен печат според патентното право в България

 Настоящата статия представлява кратка част на изненсен доклад на Научна конференция с международно участие  “Право и Интернет”, на тема “Някои въпроси относно използване на триизмерен печат според патентното право в България” от Анелия Цветанова-Минчева. Пълният текст ще бъде представен след скорошното му публикуване на този интернет сайт в раздел публикации. 1.УВОД Триизмерният… Read more »

Успешно приключи конференция “Право и Интернет” в БСУ

  На 21 и 22 май 2016 се проведе и приключи успешно организираната от Центъра по юридически науки при Бургаския свободен университет  Научна конференция с международно участие  “Право и Интернет”.  Откриването започна на 21 май 2016 с изнесени пленарни доклади: проф. д-р Улрих Зибер, директор на Макс Планк институт по международно и сравнително наказателно… Read more »

Важна промяна в законодателството за защита на личните данни в ЕС

В брой L119 от 04.05.2016 на Официален вестник на Европейския съюз са обнародвани три акта с важно значение и за България, относно промяната на законодателството в защитата на личните данни в Европейския съюз (ЕС), а именно: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата… Read more »

Проект на Национална стратегия за киберсигурност е предоставен за обществено обсъждане

В порталa за обществени консултации е публикуван проект на Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020“ , изготвен от Междуведомствена експертна работна група. Всички заинтересовани страни се приканват до 30.04.2016, за конструктивна обратна връзка, коментари и предложения в две направления: Съдържание и обхват на Стратегията – доколко поставените цели… Read more »

Индексът DESI за 2016 вече е наличен

Днес Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологиии в икономиката и обществото (анг. ез. The Digital Economy and Society Index – DESI). Индексът DESI e съставен показател, разработен от Европейската комисия за оценка на напредъка на държавите от Европейския съюз (ЕС) към изграждане на цифрова икономика и  цифрово общество. Той… Read more »

ЗИД на ЗЕДЕП е предоставен за обществено обсъждане

В порталa за обществени консултации е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД)  на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Всеки заинтересован може да се включи в обсъжданията на текстовете му от 29.01.2016 до 11.02.2016, при условията определени в портала.[1]  Можете да го намерите тук.   С… Read more »

Инициативата “Правосъдие за всеки” организира среща дискусия в Бургас

На 12.11.2015г. от 12:00ч. до 15:00ч. в хотел “Бургас” – гр. Бургас, ще се проведе среща дискусия за 7-те идеи на НГИ “Правосъдие за всеки” за съдебната реформа. Всеки заинтересуван може да се присъедини към дискусията. Инициатива „Правосъдие за всеки” е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в… Read more »

Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

В порталa за обществени консултации е публикуванa Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и Плана за действие към нея. Всеки заинтересован може да се включи в обсъжданията на текстовете им от 17.09.2015 до 01.10.2015, при… Read more »

Онлайн система за обществено обсъждане на законопроекти

По Проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” по ОПАК е създаден и функционира интернет сайт HTTP://PDS.GOVERNMENT.BG/, чрез който всяко заинтересовано физическо или юридическо лице може да участва в обществено обсъждане (обществена консултация) на законопроекти. [1]  … Read more »